16.08.17 08:53

Terrasser skal også være ”bæredygtige”

Den meget efterspurgte montageløsning til solceller, PWP fra PHØNIX TAG Energi A/S, vinder nu også stor udbredelse til terrassemontage.

Terrassedæk giver udfordringer

Flere og flere byggeprojekter opføres i forskudte plan med udgang til terrasser. Dette giver mange udfordringer for byggeriet. Med skærpede energirammekrav øges isoleringskravene ofte tilsvarende. Det kan begrænse indbygningshøjden for terrassedækket og dermed begrænse mulighederne.

Da terrassedækket typisk etableres på en varmtagsløsning, vil de mange gennembrydninger også kunne give anledning til bekymring for utætheder. Er den underliggende membran under terrassen blevet utæt, vil det være en svær og bekostelig affære at servicere eller at skifte.

Montageløsningen PW-T

Derfor oplever PHØNIX TAG Energi A/S en stor efterspørgsel på terrassemontage løsningen PW-T. Løsningen består i sin enkelthed i en montage af en række aluminiumsprofiler, der fastholdes til tagmembranen (SBS modificeret bitumen med skifer bestrøning) med en special klæber. De enkelt skinner udlægges i forhold til de beregnede belastninger (vægt/vind/nedbøjning).

Ingen gennembrydning af membranen

Den efterfølgende montage af terrassedækket foretages af tømrerne. Strøerne fæstes direkte i alu-skinnen med opklodsning. Dette arbejde er enkelt og hurtigt og efterlader ingen gennembrydninger af membranen og afvandingen under terrassen kan ske uhindret.

PWP Montagesystem

PHØNIX TAG Energi’s patentanmeldte, PWP montagesystemet til solceller, er unikt på følgende punkter;

  • Ingen gennembrydning af taget og overholdelse af PTM anvisningerne = bibeholdelse af tag leverandørens garanti.
  • Begrænset ekstra sne- eller vindlast på konstruktionen.
  • Ingen reduktion af tagets restlevetid
  • Hurtig og fleksibel montage = lavere montage omkostninger
  • Optimal arealudnyttelse
  • Diskret og næste usynlig montage
  • Monteret af professionelle tag folk med KSO certifikat
  • Dokumenteret

Kom og hør mere om Montageløsning på Building Green, København, Forum:
1. & 2. november 2017 - buildinggreen.eu/cph/

 

Yderligere information, kontakt:

Phønix Tag Energi
telefon 88 440 450 
@: energi@phonixtag.dk
web:  www.phonixtagenergi.dk // www.phonixtagmaterialer.dk

Se om Phønix Tag Materialer på HFB.dk

Den meget efterspurgte montageløsning til solceller, PWP fra PHØNIX TAG Energi A/S, vinder nu også stor udbredelse til terrassemontage.

Montagesystemet PWP Klæbeløsning, her anvendt til montage af solceller på tagpap, har som væsentligste funktion, at taget og dermed bygningen forbliver tæt, nu og i fremtiden.