13.09.15 10:46

Tilgængelighed - badets nye kvalitetsstempel

Den nye SBi-anvisning om vådrum afspejler tendensen i byggeriet til øget fokus på tilgængelighed. Hos producenten ARDEX, der deltog i ekspertfølgegruppen ved udarbejdelsen af anvisningen, er man ikke i tvivl: Tilgængelighedshensyn vil over de kommende år blive en vigtig kvalitetsparameter for de udførende – ikke mindst i forbindelse med vådrum.

Tilgængelighed (eller universelt design, som det også kaldes) er et begreb, der i stigende grad vil gøre sig gældende i alle led af byggeriet fra tegnestuer til skurvogne. Det handler om at bygge, så alle uanset helbred, alder og fysisk tilstand kan bruge bygningerne på lige vilkår. Tendensen afspejler sig ikke mindst i den nye anvisning om vådrum fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), der dedikerer et selvstændigt helt kapitel til emnet.

 

 

Tilgængelighed som selvstændigt vådrumstema

"Kravene om, at badeværelser og andre vådrum skal overholde en række parametre såsom niveaufri adgang, rækkeafstande, vendearealer m.m., er som sådan ikke nye og kunne alle findes rundt omkring i den gamle vådrumsanvisning. Men i den nye anvisning er de blevet samlet i et selvstændigt kapitel, ligesom de er suppleret med en række illustrative 3D-skitser, som gør det nemmere for såvel projekterende som udførende at forholde sig til dem," fortæller teknisk rådgiver Frank Henriksen fra producenten ARDEX, som er blandt verdens førende leverandører af hurtige spartel-, klæber- og fugemasser til gulve og vægge.

 

Frank Henriksen har selv været en del af ekspertfølgegruppen, der bistod SBi ved udarbejdelsen af den nye vådrumsanvisning. Han ser i høj grad det nye tilgængelighedskapitel som et vidnesbyrd om den stigende betydning, som emnet kommer til at få i de kommende år:  

"I takt med, at gennemsnitslevealderen stiger, og de ældre gerne skal klare sig længst muligt i egen bolig, bliver hensynet til tilgængelighed en stadigt vigtigere kvalitetsparameter. Det gælder ikke mindst i forbindelse med badeværelser, og derfor er det et vigtigt tema at få sat fokus på," understreger han. 

 

 

Vådrumskurser opkvalificerer mureren 

ARDEX lancerede i efteråret 2014 certificeringsordningen FlisePartneren, hvor landets murere via faglig opkvalificering og efteruddannelse får mulighed for at specialisere sig og øge værdien af deres forretning. I løbet af marts sætter FlisePartneren fokus på vådrumsløsninger via kurser på Sjælland og i Jylland. Blandt kursusemnerne er derfor også tilgængelighedskravene i den nye vådrumsanvisning.

 

"Bevidstheden omkring betydningen af tilgængelighed er endnu ikke særligt stor ude på landets byggepladser. Men det vil helt sikkert komme, og der er allerede en række af byggeriets videncentre og institutioner, som har flere initiativer i støbeskeen. For vores eget vedkommende mener vi, at det er helt afgørende at klæde de udførende så godt på som muligt, og det gør vi bl.a. via vådrumskurserne, hvor de nyeste løsninger og metoder bliver gennemgået," slutter Frank Henriksen.

Ud over FlisePartneren sætter bl.a. også SBi inden for den nærmeste fremtid tilgængelighed på dagsordenen med seks regionale workshops om tegnestuernes holdning til fremtidens tilgængelighedskrav.  '

 

 

Yderligere oplysninger:

ARDEX Danmark
Tlf. 44 88 50 50
Mail: ardex@ardex.dk 
Hjemmeside: www.ardex.dk

 

 

Læs mere om firmaet på HFB.dk

"Kravene om, at badeværelser og andre vådrum skal overholde en række parametre såsom niveaufri adgang, rækkeafstande, vendearealer m.m., er som sådan ikke nye og kunne alle findes rundt omkring i den gamle vådrumsanvisning. Men i den nye anvisning er de blevet samlet i et selvstændigt kapitel, ligesom de er suppleret med en række illustrative 3D-skitser, som gør det nemmere for såvel projekterende som udførende at forholde sig til dem,"

Vådrumskurser opkvalificerer mureren. ARDEX har to danske træningscentre i henholdsvis Hedensted og Herlev.