04.01.18 14:14

Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed

Der er en stigende erkendelse af, at byggeriet skal være mere bæredygtigt. FRI og DANSKE ARK er derfor udarbejdet et tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed.

Arkitektvirksomheder og FRI lancerer en betaversion af et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne med baggrund i en stigende efterspørgsel på bæredygtighed i byggeriet og behovet for at gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler om bæredygtighedsydelser. 

Begrebet bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed tager afsæt i FN’s Brundtlandsrapport og Rio-erklæringens definition af Bæredygtig Udvikling:
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”, - miljømæssigt såvel som socialt og økonomisk.

Siden da har FN lanceret Global Compact, et fællesskab for virksomheder og organisationer der forpligter sig til at arbejde efter bæredygtighedsprincipper, og senest har FN formuleret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som virksomheder og organisationer af enhver art og størrelse kan bidrage til at opfylde.

Rådgivning om bæredygtighed i byggeriet handler om at skabe mest mulig værdi for bygherrer brugere og samfund. Samtidigt skal man forvalte ressourcerne investeret i byggeriet således, at de miljømæssige, sociale og økonomiske omkostninger reduceres mest muligt i et livscyklus-perspektiv.

En foreløbig version

En foreløbig version af et kommende tillæg vedrørende bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRI og Danske Arkitektvirksomheder i tæt samarbejde med fokusudvalg og repræsentanter for arkitekt- og ingeniørvirksomhederne. Det definerer og afklarer begreber og ydelser, så bygherrer, der ønsker at arbejde med bæredygtighed, får de bedst mulige betingelser for at indgå aftaler om rådgivning med arkitekter og ingeniører.

Tag tillægget i brug og giv feedback

Formålet med tillægget er, at gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler om bæredygtighedsrådgivning. Med udgivelsen ønsker vi at;

  • branchen får øget mulighed for at understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet
  • bygherren - klienten - tilbydes et bedre grundlag for at købe den rette rådgivning
  • rådgiverne - bygherrerådgivere og projekterende - har et præcist grundlag for aftaleindgåelse og sagsstyring
  • der er en klar opgavefordeling mellem bygherrer og rådgivere, samt rådgivere/projekterende imellem, også hvis nogle af disse opgaver udføres af entreprenører.

"Grunden til at vi allerede nu offentliggør en foreløbig version af tillægget er, at vi ønsker at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at tage tillægget i brug - og melde tilbage med forbedringer og bemærkninger til Peter Andreas Sattrup på pas@danskeark.dk.

Tillæg er udarbejdet af FRI og Danske Arkitektvirksomheder med Peter Hesselholt, MOE
og Asger Juul, juul & hansen arkitekter aps som projektledere, med en følgegruppe bestående af repræ-
sentanter fra medlemsvirksomheder i Danske Arkitektvirksomheder og FRI.

Tillægget samt skema for ydelserne kan hentes her:


Yderligere information, kontakt:

Danske Arkitektvirksomheder
Peter Andreas Sattrup, Chefkonsulent, bæredygtighed
Mobil 2636 3812 // E-mail: pas@danskeark.dk
danskeark.dk

 

 

Foto: Elverhuset af Bjerg Arkitektur