06.11.14 11:55

Trådløs grøn belysning til byens veje og rum

LATITUDE ENERGY tilbyder løsninger til udendørsbelysning hvor energien til lysarmaturerne leveres af solceller, og hvor en smart styring til enhver tid tilpasser belysningen til behovet i området.

Alle solcellemasterne har indbyggede batterier. Om dagen producere solcellerne strøm til batteriet. I aften- og nattetimerne styres lyset efter en programmerbar lysprofil. Sensor-styring er også muligt, så lyset til enhver tid disponeres efter de aktiviteter der er i masternes umiddelbare nærhed.

Det smarte SRO system (= Styring, Regulering, Overvågning) står i trådløs forbindelse med en central server, hvorfra lysprofil, tænd/sluk tider og andre parametre kan overvåges og ændres.
Da solcellemasternes styringer kommunikere både indbyrdes (node-to-node) og med en central server, er masterne forberedt til at virke som platforme for ”Smart City” teknologi.


Da masterne er 100% net-uafhængige, uden behov for kabelforbindelse til hverken strømforsyning eller kommunikation, er etableringsprisen meget lig den for konventionelle master.

Firmaets udvalg af solcellemaster er bredt, og opfylder krav og forventninger til belysning af langt de fleste veje og stisystemer, parker og pladser, i byrummet og på landet.

Alle master er designet af danske arkitekter og designere, og materialevalg, teknologi og funktionalitet er tilpasset Skandinaviske forhold.


DOLL Living Lab:
Europas største showroom og laboratorium for belysning åbnet i Albertslund. Latitude Energy er repræsenteret med masterne fra Adelie Sun, Touché og Sunglass. DOLL Living Lab

 

 

Nærmere information:
LATITUDEENERGY
Tlf: 70 70 76 19
mail: salg@latitudeenergy.dk
web: www.latitudeenergy.dk

Firmaets udvalg af solcellemaster er bredt, og opfylder krav og forventninger til belysning af langt de fleste veje og stisystemer, parker og pladser, i byrummet og på landet.