13.01.16 18:41

Udskiftning af fredede altaner

Da de gamle betonaltaner fra 1938 på ejendommen "Ved Volden" skulle udskiftes, søgte man efter en løsning, der kunne bevare den fredede arkitektur og samtidig leve op til moderne byggekrav.

"Ved Volden" er tegnet af arkitekterne Tyge Hvass og Henning Jørgensen, og byggeriet blev i sin tid præmieret for godt boligbyggeri. Ejendommen består af tre længer, og oprindeligt omkransede længerne en stort haveanlæg med spejlbassin, tegnet af havearkitekt C. Th. Sørensen. (som også stod bag landskabsdesignet ved Århus Universitet) I dag er der dog gård og garage på dette areal. Ejendommen rummer i dag 177 lejligheder og er fundet bevaringsværdigt i klasse 4, hvilket bl.a. freder ejendommens facade.

 

Oprindelige altaner smuldrer

De oprindelige altaner fra 1930'erne begyndte ved overgangen til det nye årtusinde at trænge til udskiftning. Flere af dem var efterhånden møre og truet af at blive nedtaget af sikkerhedsmæssige hensyn. Så ejerforeningen gik i gang med at finde muligheder for at få nye altaner. Dog var fredningen en udfordring: Facadeudtrykket skulle bevares, hvilket i praksis betød, at de nye altaner skulle ligne de gamle betonaltaner med støbte sinuskurver på brystningen. 

Dog har bygningsreglementet og kravene til altanbyggeri ændret sig en del siden 1930'erne. At erstatte de gamle altaner med nye identiske betonaltaner ville ikke være en reel mulighed, fordi kravene til nyttelast er øget væsentligt. Det ville kræve mere beton - og dermed ville vægten af altaner i traditionelt beton belaste bygningen mere end den ville kunne klare. Samtidig ville de æstetiske krav til altanen ikke kunne opfyldes. Derfor måtte man tænke anderledes. 

 

Nye altaner af højstyrkebeton

Hi-Con blev kontaktet for at komme med et bud på en altanløsning, der kunne opfylde de æstetiske krav og samtidig løse de konstruktions- og montagemæssige udfordringer.  Hi-Cons løsning var ganske simpelt en kopi af den gamle altan: En betonaltan med kurver på brystningen i den eksakt samme dybde, dog med den væsentlige ændring, at altanen blev støbt i højstyrkebeton. 
Netop udskiftningen af materialet betød, at altanerne kunne se ud som de gamle, men støbes tyndere og med hul bund. Derfor blev de nye altaner lettere og en anelse større end de gamle. De kunne leve op til kravene om at bevare det fredede arkitektoniske udtryk samtidig med, at de byggetekniske krav kunne overholdes. Materialet garanterer også en langt stærkere og mere holdbar løsning end ved støbning i traditionelt beton.

Hi-Con støbte og monterede en prøvealtan, som så blev vurderet og godkendt af ejerforeningen, hvorefter projektet med udskiftningen af altanerne kunne gå i gang.

 

Uforudsete udfordringer

Da bygningen blev opført i slutningen af 30’erne, blev de oprindelige altaner støbt direkte på stedet samtidig med betondækket i bygningen. At genskabe denne konstruktion ville uoverskuelig og implicere store indgreb i murværk og etageadskillelser. De nye altaner fra Hi-Con ville kunne produceres som elementer og derefter monteres på bygningen vha. beslag og indlimede gevindstænger. Til at forestå udskiftningen af altanerne blev Øens Murerfirma valgt som hovedentreprenør.

Byggeleder Christian Peick fortæller:
”Erstatningen af de første køkkenaltaner forløb som planlagt, men da vi nåede over til de tunge altaner i gården stødte vi ind i uforudsete problemer. Først med standardaltanerne og efterfølgende med nichealtanerne. Ved standardaltanerne var der forudsat en dæktykkelse  14 cm, men efter nedskæringen viste det sig, at der var flere steder hvor dæktykkelsen var helt nede på 12 cm. Det betød at der skulle foretages et væsentligt antal trækprøver for at eftervise, at den mindre dæktykkelse kunne holde altanerne. Nichealtanerne var tiltænkt ophængt på beslag i bygningens eksisterende betondæk. Men efter nedskæringen af de gamle altaner, kunne man imidlertid se, at det slet ikke var beton i siderne, og man blev nødt til at finde en alternativ løsning.”

 

Nye tests og ny ophængsløsning

Øens Murerfirma iværksætte en række trækprøver og tests, hvorefter man i dialog med Hi-Con gik i gang med at finde en ny løsning til ophæng af nichealtanerne:

”Sparringen med Hi-Con i forhold til at finde en ny ophængsløsning har været super fin. Jeg har været meget glad for vores dialog og Hi-Cons rådgivning, og vi endte med en god løsning, som også kunne godkendes af bygherren”, siger Christian Peick.

I stedet for den planlagte beslagløsning, blev løsningen en kombination af en indskudt plade i murværket og en skjult søjle bag altanen, stag og beslag. Udviklingen af den ny ophængsmetode forsinkede projektet en del, så en del af ejendommens beboere måtte undvære altanen i en længere periode end planlagt. Heldigvis er der nu fundet en løsning, der holder i mange år frem. Beboerne kan fra deres nye altaner fortsat nyde den smukke udsigt over Christianshavn og Københavns volde.

 

Nærmerre information:

Hi-Con A/S

e-mail: info@hi-con.dk
web: www.hi-con.dk

Læs mere på HFB.dk

 

 

En prøvealtan blev ophængt. Designet er det samme, men den traditionelle beton er udskiftet med højstyrkebetonen CRC i2®.

I stedet for den planlagte beslagløsning, blev løsningen en kombination af en indskudt plade i murværket og en skjult søjle bag altanen, stag og beslag.

Copyright© 2016 Hi-Con A/S