26.07.15 12:16

Udvendige foldeskodder illuderer murværk

Ombygning af eksisterende kontorhus fra 1964 til nyt og moderne, men samtidig tilpasset gadens traditionelle 1800-tals bygninger. Løsningen er en en omvendt curtain wall-facade, hvor tag og facade udvendigt er iklædt perforerede metalplader som illuderer murværk som en traditionel klassisk facade.

Afskærmningen til Lise Aagaard Copenhagens Troldekuglerdomicil i Toldbodgade er designet og udviklet i tæt samarbejde med BBP Arkitekter.

"Ejeren af bygningen har haft tre ønsker til ombygningen af bygningen: At det afspejler deres fags og firmas identitet, at det indvendigt opleves lyst, minimalt og moderne, og at det udadtil indpasser sig imellem gadens traditionelle 1800-tals huse. Dette er løst ved at lave en omvendt curtain wall-facade, hvor tag og facade udvendigt iklædes perforerede metalplader, der er sat sammen som et plisseret gardin, der følger huset bløde profil og kan trækkes op og ned og for solafskærmning." siger arkitektfirmaet BBP Arkitekter.

Skærmen illuderer murværket i en traditional facade mod gaden – med proportioner og vindueshuller magen til nabobygningernes – og med indslids i siderne, hvor folde-skodderne flugter med nabobygningernes gesimser.

Den dækker hele bygningen og følger husets profil som en ekstra “yderhud” af Tecu Gold metalplader, der er perforeret i et fint regndråbemønster.

En tredjedel af forfacadens, tagets og bagfacadens Tecu Gold metalplader er dynamiske, vandret foldelige skodder, der kan bevæge sig op og ned i takt med lys, sol og årstider.

Når vejret er til det, er panelerne trukket helt op. Og når lyset er for stærkt, lukker skærmen sig.

Selv når foldeskodderne er lukkede, er der godt udsyn indefra ud igennem det raffinerede perforeringsmønster.

Foldeskodderne er motoriserede og drives af Art Andersens særlige patenterede trækstation med spiralfjeder, som er enklere, mere robust og mindre vedligeholdelseskrævende end de almindelige, kendte træksystemer.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Art Andersen ApS
Tlf. 33 12 27 50 
mail: art@art-andersen.dk
web: www.art-andersen.dk

Læs mere om Art Andersen på HFB.dk

Lise Aagaard Copenhagens Troldekuglerdomicil i Toldbodgade.

Selv når foldeskodderne er lukkede, er der godt udsyn indefra ud igennem det raffinerede perforeringsmønster.

En tredjedel af forfacadens, tagets og bagfacadens Tecu Gold metalplader er dynamiske, vandret foldelige skodder, der kan bevæge sig op og ned i takt med lys, sol og årstider.