01.02.17 13:51

Vær opmærksom ved afdækning af formure

I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved skalmures afslutning til tagkonstruktioner med lav hældning.

Vandindtrængen finder sted, når der ikke er udhæng til at beskytte tagkanten, og vand løber på bagsiden af skalmuren og er trængt ind over døre og vinduer uden eller med en mangelfuld overliggende fugtspærre.

På ydervægge uden et beskyttende udhæng udsættes den øverste del for meget større mængder slagregn end andre dele af væggen. Det kan medføre, at der trænger vand ind i bygningen, når regnvand bliver presset ind under inddækningen og ned på bagsiden af skalmuren.

 
Et nyt erfaringsblad ”Afdækning af formure - ved tilslutning til flade tage uden udhæng” beskriver, hvorfor en kantløsning med en lille zink/aluinddækning er sårbar, og hvordan man minimerer risikoen for vandindtrængning.


Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

 

 

FONDEN BYG-ERFA

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

 

Nærmere information:
BYG-ERFA
Tlf.: 82 30 30 22
mail: info@byg-erfa.dk 
Hjemmeside: www.byg-erfa.dk
Hjemmeside: Membran-erfa.dk
Gå til firmaets side i Håndbog For Bygningsindustrien  her

Erfaringsbladene der indgår i BYG-ERFAs temaer om: Ydervægge og Fugtspærrer.

Ved en kombination af regn og kraftig vind (slagregn) tvinges vanddråber opad ved tagkanten , samtidig med at der opstår kraftig vindtryk på fugen.