20.05.16 15:59

”Vedhæftning ved krydssnit”

Og, hvorfor så det! Jo, fordi vi meget ofte støder på, at der ønskes krydssnitprøve på noget malerarbejde, der er udført for nogle få uger siden. Selve prøvemetoden udføres på vægbeklædninger og fastsætter vedhæftningen af overfladebehandlingen på beton, gips, puds, tegl og træ.

Metoden er destruktiv og udføres med en skarp kniv med 2 snit af ca. 25 cm vinkelret over midten af hinanden.

Vedhæftningen bedømmes nu ved at trække i de fremkomne spidser. Beklædningen må ikke kunne afrives i større flader. Der skal være klæbekontakt overalt mellem beklædningen og underlaget.

Men, når der er fuldspartlet, grundet, sat filt op, givet vævfylder og 2 gange maling, kan man ikke regne med den optimale sammenhængsstyrke førend flere måneder efter sidste påføring.

Altså, skal en nyudført malebehandling vurderes for vedhæftning, så er det afgørende, at der gives tilstrækkelig tid til gennemhærdning inden vedhæftningsprøven udføres og det er især ved de vandige produkter, som kræver flere måneders hærdningstid, endog både 3 og 4 mdr. helt afhængig af luftfugtighed og temperatur.

Men der kan dog udføres løbende stikprøver som orienterende prøver indtil flere på hinanden følende prøver viser et tilfredsstillende resultat.

Ved større opgaver bør der altid udføres et referencefelt/rum, som bevares under hele byggeperiode, på dette felt/rum kan de orienterende prøver foretages og dokumentere, at anvisningen er fulgt og det forvendte udfald/resultat er opnået, herunder vedhæftning/sammenhængsstyrke. Derved kan evt. destruktive prøvemetoder undgås på den restende del af byggeriet.

Men hvis der er beskrevet et vist antal prøver på byggeriet, eksempelvis en krydssnitsprøve for hver 100 m² vægareal, kan det naturligvis kræves af bygherren eller dennes rådgivere.

 

Nærmere information:

Danske Malermestre
Tlf. 32630370  -  Fax 32630399
e-mail: redaktionen@malermestre.dk

web: www.malermestre.dk

 

Læs mere om Danske Malermestre på HFB.dk

Krydssnitprøven anvendes til at vurdere vedhæftningen af vægbeklædninger til underlag af beton, gipsplade, puds, tegl og træ. Der er risiko for, at den eksisterende vægbeklædning kan blive destrueret.