Allerede i 1930

var HFB en central inspirationskilde for projekterende, rådgivende og udførende byggefagfolk.


HFB har derfor fået tilnavnet "Den grønne bibel" - hvilket i sig selv er bevis på bogens autoritet, ry og status som stedet, hvor man finder svar og troværdig information.
Med vanlig sans for at provokere skrev PH, arkitekten Poul Henningsen, i sin anmeldelse af HFB i 1938:

"I min ungdom anså jeg enhver arkitekt for at være idiot. Nu forekommer det mig, at enhver idiot takket være håndbogen kan være arkitekt".

En drilsk udtalelse, men alligevel: Med 77 år i byggebranchen er HFB blevet en institution.

HFB er tradition og fornyelse og kan i sin nuværende dobbelthed af bog, webbaseret byggedatabase og nyhedsformidler tilvejebringe aktuel byggeviden uden sidestykke i branchen.

 

Historien om HFB

Idéen til en håndbog med oversigter over byggevarer og ydelser, lovgivning, bygningsmyndigheder, standarder, formler osv., ....

kort sagt alt hvad den projekterende arkitekt eller ingeniør har brug for, opstod omkring 1930 hos arkitekten Henry Frænkel, efter at både han og mange af hans kolleger havde oplevet, hvordan junglen af løse reklamer og dokumenter i alle mulige formater og udførelser og af stærkt svingende informationsværdi var ved at vokse dem over hovedet. På det tidspunkt var tegnestuens samling af byggevareinformation ofte en skuffe i skrivebordet, hvor reklamer og firmatryksager blev hældt ned direkte fra brevsprækken, hvis de da ikke i stedet ramte papirkurven. Ligeledes var meget af det opslagsstof, man havde brug for i det daglige spredt på mangfoldige steder, hvis det overhovedet fandtes? Fx var bygningslovgivningen helt uoverskuelig...

Poul Henningsen - PH

Poul Henningsen
(1894 - 1967)
Arkitekt, samfundsdebattør,
forfatter, designer mm.

Læs mere om HFB historie....

Bognyheder

Aktuelle bøger om arkitektur, design, byggeteknik mv.

Danske
Udenlandske