Brugerbetingelser

Brug af HFB's  Websider

er underlagt de vilkår og betingelser, der fremsættes nedenfor. Enhver brug af sådanne Websider forudsætter brugerens enighed i at overholde de følgende vilkår og betingelser.

Al information tilvejebragt af HFB ejes af Molio, der er indehaver af alle rettigheder. HFB har ret til at anvende al materialet, der indgår i websiderne i såvel bogform som elektronisk form. Udover printkopier i begrænset omfang eller downloading efter HFB's autoriserede retningslinjer, må HFB's informationsmateriale ikke reproduceres, transmitteres eller distribueres uden HFB's skriftlige tilladelse. HFB garanterer ikke for omfanget, rigtigheden eller nøjagtigheden af de resultater, fremskaffelsen og brugen af HFB's informationer afstedkommer. HFB er ikke ansvarlig overfor brugere eller andre med hensyn til unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsagen, i informationerne, eller eventuelle erstatningskrav i denne forbindelse.
Brugere, der henter materiale fra websiderne er ansvarlige for indholdet af dette. HFB er ikke ansvarlig for indholdet af meddelelser eller information, sendt af brugere, eller for indholdet af information fra trediepart på Internettet, selv om det er tilvejebragt via HFB's sider. HFB forbeholder sig retten til efter eget skøn at gennemgå, redigere eller slette hvilket som helst trediepartsmateriale som HFB måtte finde ulovligt, anstødeligt eller på anden måde upassende.

Brugere kan via links få adgang til andre sites på Internettet, som ikke er en del af HFB's websider. HFB påtager sig ikke ansvar for nogen form for materiale uden for HFB's websider, der er tilgængelige via sådanne links.

Brugeren er indforstået med at holde HFB skadesløs for enhver form for skader, tab, omkostninger eller udgifter som HFB, deres personale eller samarbejdspartnere måtte pådrage sig som følge af materiale indført på disse websider af brugeren.

Firmaer, der ikke er optaget i HFB listes kun med navn, adresse og telefonnummer.

Beskrivelser på HFB

er udarbejdet i Molios beskrivelsesværktøj i henhold til bips B1.000.
Bygningsdelsbeskrivelsen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens fagområder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af bygningsdelsbeskrivelsen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugernes eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken Molio eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelsen, kan gøres ansvarlige for anvendelsen af bygningsdelsbeskrivelsen i praksis.

...tilbage til information