Historien om HFB

Optakten - Idéen til en håndbog med oversigter over byggevarer og ydelser, lovgivning, bygningsmyndigheder, standarder, formler osv., ...

kort sagt alt hvad den projekterende arkitekt eller ingeniør har brug for, opstod omkring 1930 hos arkitekten Henry Frænkel, efter at både han og mange af hans kolleger havde oplevet, hvordan junglen af løse reklamer og dokumenter i alle mulige formater og udførelser og af stærkt svingende informationsværdi var ved at vokse dem over hovedet.

På det tidspunkt var tegnestuens samling af byggevareinformation ofte en skuffe i skrivebordet, hvor reklamer og firmatryksager blev hældt ned direkte fra brevsprækken, hvis de da ikke i stedet ramte papirkurven. Ligeledes var meget af det opslagsstof, man havde brug for i det daglige spredt på mangfoldige steder, hvis det overhovedet fandtes? Fx var bygningslovgivningen helt uoverskuelig.

Systematik og overblik skulle der til, og idéen opstod til at samle alle leverandørerne, mod betaling; i ét katalog, opdelt alfabetisk i hovedgrupper, og hvor oplysningerne var sagligt formulerede, systematisk opstillede og direkte anvendelige til at danne sig et overblik over udbuddet. Det kunne kun lade sig gøre på én måde: Håndbogens redaktion skulle bestemme hvad der skulle stå, og hvordan det skulle formuleres. Det skulle være slut med: "Det største", "Det billigste", "Det bedste". Firmaerne skulle gøres forståelige, at de ville få mest ud af at bringe saglige oplysninger i en ensartet typografi og i en samlet udsendelse med andre firmaer.

Den idé havde verden ikke set før, og det var ikke alle, der var indstillet på at underlægge sig denne "tvang". Man var jo vandt til at betragte reklamer og annoncer som noget med slageffekt og opmærksomhedsværdi, uden at spørge sig selv hvad målgruppen egentlig havde mest brug for, og holdningen "når vi skal betale, vil vi også  bestemme" var udbredt. Men Håndbogens redaktion indså fra starten det nødvendige i at holde idéen ren, og ville man ikke indordne sig under denne, måtte man afstå fra at deltage.

Læs mere om HFB's historie i HFB 25 fra 1986 fra HFB's historiske artikelarkiv:
  • Sådan startede det af Henry Frænkel, hent her...
  • Fra håndbogens barneår af Mogens Voltelen, hent her...
  • HFB fra fyrrerne til i dag af Jørgen Callisen Dyhr og Jørgen Hegner Christiansen i artikelregistret, hent her...