Artikler, publikationer, info om bæredygtigt byggeri, indeklima mv.


Bæredygtighed - generelt 

 

SUSTAINABLE BUILD

10 cases om bæredygtige samarbejder
SUSTAINABLE BUILD, 2017

Hvordan fremmer vi vækst inden for bæredygtigt byggeri? Det arbejder en række af byggeriets partnere med i innovationsprojektet SUSTAINABLE BUILD. 

Roadmap 2030 - Bygningers rolle i den grønne omstilling

Rapporten er udgivet i juni 2017 af Energifonden under projektet "Roadmap 2030 – bygningers rolle i den grønne omstilling.  
Rapporten er udarbejdet af: Lone H. Mortensen, SBi/AAU Nikolaj Nørregård Rasmussen, Dansk Energi Søren Aggerholm, SBi/AAU.

Energifonden vil med dette ”Roadmap for bygningers rolle i den grønne omstilling” bidrage med input og sigtelinjer, der gerne skal understøtte den danske og internationale vej frem mod et samfund fri af fossile energikilder, og dermed bidrage til realiseringen af FN’s mål for reduktion af den globale opvarmning. 

Klimatilpasning i kystnære byer

Good practice-guide 3

Realdania, august 2017

Denne rapport præsenterer forskellige metoder til at skabe bedre klimatilpasning i kystkommunerne. Rapporten er udgivet af Realdania som den tredje i en række af rapporter om byernes grønne løsninger. Hensigten er at give de danske kommuner inspiration til deres klimaplaner og klimaarbejde samt konkrete metoder til at begrænse deres CO2-udslip.

Klimavenlige bykvarterer

Good practices og værktøjer for kommuner til klimaneutral byudvikling.

Realdania, 13. november 2016

Denne rapport præsenterer metoder til at opnå klimavenlige bykvarterer. Rapporten er udgivet af Realdania som den anden i en række af rapporter
om byernes grønne løsninger. Hensigten er at give de danske kommuner inspiration til deres klimaplaner og klimaarbejde samt konkrete metoder til at begrænse deres CO2-udslip.

Metoder til finansiering af grønne projekter

Denne rapport præsenterer forskellige metoder til, hvordan kommuner kan finansiere grønne projekter.

Realdania, 30. september 2016

Rapporten er den første af en række rapporter om byernes grønne løsninger. Hensigten er at give de danske kommuner inspiration til deres klimaplaner og klimaarbejde samt konkrete metoder til at begrænse deres CO2-udslip.

Guide til dokumentation af grønne produkter til byggeriet

Guiden til dokumentation af nye grønne produkter til byggeriet er udgivet af Realdania og Smith Innovation, 2017.  
Guiden er udarbejdet af Simone Kongsbak, Mie Wittenburg, Katja Pryds Beck og Mikkel Thomassen (Smith Innovation). 

Dokumentation er nødvendig for at få et nyt produkt hele vejen på markedet. Men ét er at vide det, noget andet er at finde ud af, hvilken ordning man skal vælge, og hvordan man gør i praksis. Eller med andre ord: hvordan man finder vej gennem vildnisset af begreber som CE-mærkning, brandklassificering, isoleringsevne, standarder, certificering, miljømærker osv., man som producent skal forholde sig til (og forstå), når man står overfor at introducere et nyt produkt på markedet.
Med denne guide vil gerne gøre det lettere og mere overskueligt at gennemgå processen med at dokumentere innovative produkter til byggeriet.


Guide til DGNB for bygninger - Certificering af bæredygtige bygninger

Green Building Council Denmark, 2017

Denne guide henvender sig til alle, der vil vide mere om DGNB eller blot har en interesse i bæredygtigt byggeri. På de næste sider får du en introduktion til DGNB for bygninger og til de principper, ordningen overordnet bygger på. Du kan også læse om, hvad der skal til for at DGNB-certificere en bygning, og hvorfor og hvornår det er relevant at gøre. Endelig får du en introduktion til de 40 kriterier, DGNB for bygninger består af.

Vand i byer

- 14 innovationsprojekter om klimatilpasning, 2016

Med denne undersøgelse ønskes at tage temperatur på markedets vurdering af udviklingen inden for bæredygtigt byggeri. ”I dette hæfte kan du få et hurtigt overblik over de 14 egentlige innovationsprojekter, som er gennemført i den første periode af Vand i Byer. Det er nogle meget forskellige typer af projekter, der afspejler, hvor mange facetter og muligheder, der er i klimatilpasningen."

 

FREMTIDENS KLIMASKÆRM

Hvordan får man skabt en holistisk renovering, hvor mange og komplekse aspekter bringes i spil? 
Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger. juni 2016

Det drejer sig både om naturindhold og om lokal jobskabelse, om brug af nyudviklede biobaserede produkter og højteknologiske bæredygtige løsninger og konstruktioner og om genbrug af ressourcer.

Bæredygtighedskriterier for affaldsforebyggelse og ressourceforbrug i det bæredygtige byggeri

Miljøprojekt nr. 1851, 2016 - Miljøstyrelsen, 2016. Linda Høibye (COWI), Janus Søgaard Kirkeby (COWI)
Denne rapport indeholder en faglig udredning om, hvordan frivillige miljømæssige bæredygtighedskriterier i byggeriet kan se ud, når der er fokus på affaldsforebyggelse, genanvendelse og ressourceforbrug.

BYGGESTEN TIL ET NYT EKSPORTEVENTYR

“Vi skal bygge livskvalitet” - Bæredygtighed er andet end energioptimering - Social ansvarlighed er en attraktiv investering. Bæredygtigt byggeri / april 2016
Bæredygtig arkitektur og byggeri handler om mere og andet end energioptimering. Vi er nødt til også at tænke i cirkulære systemer som skaber bæredygtig vækst, byer og bygninger for de næste mange generationer.

ENERGIRENOVERING ER EN MEGET BALANCERET SAMFUNDSOPGAVE

Af Jørgen Lange, Ingeniør og partner, Ekolab ApS, 2016

Bevarelse af vores bygningskultur og en klog transformation af bygninger er en stor udfordring ved energirenovering. Det er dog langt fra de eneste udfordringer, idet der skal tænkes bæredygtighed med alle dets elementer inkl. byggeteknik, levetidsbetragtninger og totaløkonomi. Relevansen af energirenoveringer er slået fast politisk i både EU og nationalt. Og som vi alle ved er energisparerpotentialet meget stort og centralt for indfrielse af politiske mål.

Dette burde kunne tænde interessen hos praktiserende arkitekter, men gør det ikke i almindelighed.

BYGNINGENS LIVSCYKLUS 

- Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering - SBi 2015:09.
Freja Nygaard Rasmussen og Harpa Birgisdótti. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Livscyklusvurdering er et vigtigt værktøj til at belyse byggeriets miljømæssige bæredygtighed. Formålet med dette projekt er at formidle viden og inspiration om LCA i byggeriet. Samtidig har formålet med projektet været at understøtte udviklingen af et LCA-værktøj for byggeriet. 
I projektet udføres livscyklusvurderinger (LCA’er) på udvalgte bygningscases. Eksempler fra disse cases bruges til at illustrere de forskellige bygningsdeles, materialers og livscyklusfasers miljømæssige betydning i hele bygningens livscyklus.

Bæredygtigt byggeri

Trafik- og byggestyrelsen, revideret 2016

Redaktion Publikationen er udarbejdet i samarbejde mellem Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Harpa Birgisdottir.

Formålet med publikationen er at give en forståelse og definition af begrebet bæredygtigt byggeri og de forhold, der knytter sig her til. I publikationen beskrives bæredygtigt byggeri i tekst og gennem konkrete eksempler. Publikationen henvender sig primært til byggeriets professionelle interessenter som bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Skab ny værdi i byggeriet

- Dansk DGNB-certificerinG sikrer bæredygtige bygninger og byområder
Green Building Council, 2016

"Skab ny værdi i byggeriet" er målrettet bygherrer, investorer og andre, der har brug for en kort og illustrativ oversigt over, de væsentligste argumenter for at bæredygtighedscertificere sit byggeri.


Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet 

- et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 gennemført af Bygherreforeningen, Viegand Maagøe og InnoBYG

Hvidbogen er skabt ud fra et ønske om at skabe en fælles platform – et fælles begrebsapparat og sprog – for parterne i den danske byggesektor. At arbejde med bæredygtighed i byggeriet kræver indsigt og forståelse, som meget gerne må være fælles for de involverede, uanset hvor i processen man befinder sig. Hvidbogen giver derfor en grundlæggende introduktion til begreber, certificeringsordninger, cases mv., som skal bidrage til et gearskifte i udviklingen af byggeriet frem mod et mere bæredygtigt samfund.

Kriterier for passivhusboliger

Oversat til dansk af Søren Pedersen, Passivhus.dk, i overensstemmelse med Passivhaus Institut. Version 18. 12. 2007. 

Passivhuse er bygninger, hvor der både sommer og vinter kan opnås behagelige indetemperaturer med ekstremt lavt energiforbrug.
Med baggrund i totaløkonomi kan bygninger opnå et godt indeklima med 70-80% lavere varmeforbrug.

Stilhed i stuen 

 Sådan kan du reducere gener fra trafikstøj i dit hjem eller kontor, 2007
Miljøministeriet, Christian Oxenvad, informationsmedarbejder, arkitekt MAA Energitjenesten  

Støjreducerende vinduesløsninger kan forbedre dit liv indendøre, hvis du bor tæt på trafikstøj. Over 700.000 danske boliger er belastet af støj fra trafikken, der udover at genere og være til irritation for beboerne, også kan være sundhedsskadelig. 
Støjen trænger typisk ind i boligen gennem åbninger og utætheder, samt gennem vinduerne, fordi lyden her ikke bremses nær så meget som af mure og beton.Derfor kan  du opnå en stor støjreduktion ved at forbedre dine vinduer. Du kan se andre eksempler på støjisolerende vinduesløsninger på www.mst.dk/stoej/vinduer

STYR PÅ STØJEN

- en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder, Miljøministeriet, 2008

Pjecen beskriver, hvordan støjhandlingsplaner kan bruges som et redskab til at få overblik over kommunens støjproblemer og over de muligheder, som kommunen har for at arbejde med problemerne. Der er en oversigt over de forskellige handlemuligheder, og eksempler på hvordan nogle kommuner har grebet støjbekæmpelse an.

g-værdi og LT-værdi i energiruder

- Glasfakta, 2015
Man kan bestemme hvor meget solenergi og hvor meget lys man vil have igennem glasset
Glassets mange funktioner og belægninger giver et utal af muligheder for at opnå den ønskede kombination i glasset med hensyn til energi og lys. 

Origin green

Origin Green Bæredygtighedsrapport 2016 

I 2015 introducerede FN sine Verdensmål for Bæredygtig Udvikling; et sæt med 17 ambitiøse mål, der dækker et bredt område af emner inklusive ansvarlige forbrugs- og produktionsmønstre, indsats for klimaet, bæredygtige lokalsamfund samt målretning for at finde løsninger for fattigdom og sult, og sundhed og trivsel. 

 

 

Flere artikler:

 

 

Udvalgte artikler

TEMAER

Om bæredygtigt  bygger: 
GENERELT  
Klik her

VÆRKTØJ 
Klik her

MATERIALER M.M.
Klik her

Grønne tage - klimatilpasning. 
Klik her

 


Artikel-arkiv

Afhandlinger og
artikler fra
HFB 1 - 30. Gå til