Artikel-arkiv

Art

Emne

Forfatter

Bind

År

Markedsforhold

Byggeriet og det indre marked Cand.jur. Henrik O. Larsen 26 1990
Offentlige bygge- og anlægskontrakter i det indre Fuldmægtig, cand.jur. Bjarne Strand 26 1990
Byggeprodukterne og EF Arkitekt m.a.a. Ib Brusendorff 26 1990
Byggeriet i vidensamfundet Jørgen Nue Møller, direktør, cand. scient. pol 30 2003
Byggevaredirektivet – succes eller fiasko? Af kontorchef, lic. jur. Peter L. Vesterdorf, Håndværksrådet

31 2008


Planlægning og finansiering

Den nye AB 92 Ingeniør Knud Rou Jensen 27 1993
Hvad er ABR-regelsættet Civilingeniør Lars Holten Petersen 24 1984
Allergiforebyggende foranstaltninger i boligbyggeriet
Arkitekt m.a.a. John Ryde 25 1986
Ansvarsforhold i byggeriet Civilingeniør Per B. Salling 23 1981
Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder
Arkitekt MAA, merkonom, byggeøkonom og Lead Assessor Chr. Bolding, Carl Bro A/S 29 2000
BR08 - det nye bygningsreglement Torben Valdbjørn Rasmussen og Ernst Jan de Place Hansen,
Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet
31 2008
BR 95, det nye bygningsreglement Bygge- og Boligstyrelsen 28 1996
BSA ByggeSagsAdministration - en integreret softwarepakke til byggestyring Direktør, civ. ing. Lars B. Møller, West Soft Project A/S 29 2000
Byggeriet i Danmark satser på 3D arbejdsmetode Svend Erik Jensen, projektleder, bips 31 2008
CAD-projekter med intelligente data Arkitekt m.a.a. Svend Erik Jensen 27 1993
DBK – Dansk Byggeklassifikation
Inge Kobberø, projektleder bips 31 2008
Den Digitale Tegnestue
Andreas Foldager, Lars Beier og Anders Holst Jensen, JENSEN + JENSEN + JØRGENSEN, + WOHLFELDT arkitekter AS 30 2003
Det digitale Byggeri Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket 31 2008
Edb i byggesektoren
Civilingeniørerne Knud Rasmussen, Allan S. Christensen og Jørn Steen Larsen 25   1986
Etageboligens brugsværdi. Kravliste Arkitekt m.a.a. Finn Vedel-Petersen 18  1967
Integreret CAD anvendelse i praksis - en status
Arkitekt m.a.a. Svend Erik Jensen 28  1996
IFC til intelligent dataudveksling i byggesektoren
Civilingeniør, Ph.D., cad-chef Jan Karlshøj, Carl Bro A/S 29 2000
KomfortHusene – 10 parcelhuse i passivhusklassen
Charlotte Højmark, Isover Scandinavia 31 2008
Lavenergihuse og deres energimæssige placering
Civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen 22 1978
Miljørigtig projektering
Direktør, professor Bjarne Chr. Jensen 28 1996
Modulprojektering Arkitekterne m.a.a. P. Ankerstjerne og Klaus Blach 17 1965
Nye regler for kvalitetssikring Kontorchef Ib Steen Olsen og cand. jur., konsulent Flemming Lethan 29 2000
Nyt bygningsreglement for småhuse og Tillæg 1 til BR 95 om etagehuse i træ Bygge- og Boligstyrelsen 29 2000
Nye samarbejdsformer - partnering Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark 30 2003
Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard 22 1978
Rengørings- og vedligeholdelsesvenligt byggeri Ingeniør K. Bekker 20 1972
Tilgængelighed i nordisk og internationalt perspektiv Arkitekt MAA Christian Woetmann Nielsen 30 2003
Typehus - men hvordan? Arkitekt m.a.a. Finn Vedel-Petersen

18 1967


Jord- og have- arbejder


Haver Professor C. Th. Sørensen 3 1933
Hegn Del-1
Hegn Del-2
Professor C. Th. Sørensen og slotsgartner Åge Nicolaisen 16 1958
Jordbundens betydning for bygningsstabiliteten Bygningsinspektør, arkitekt P. Bredel Christensen

17 1965


Konstruktioner og materialer

Afdækning: Afdækninger og inddækninger i husbygning Civilingeniør Niels Steensen 15 1955
Akustik: Bygningsakustik Civilingeniør J. Rechnagel 21 1975
Lydforhold i byggeriet Akademiingeniør Klaus Vang 24 1984
Beton: Kvalitetsregistrering af beton Civilingeniør Ervin Poulsen 24 1984
CRC - fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner Af direktør Bendt Aarup, CRC Technology ApS 30 2003
Betonrenovering med
elektro-kemiske metoder: Del-1

Betonrenovering med...:Del-2
Civilingeniør Ervin Poulsen 28 1996
Byggefejl: Brøstfældige altaner Civilingeniør H.O. Sonne Andersen 23 1975
Byggefejl og bygggeskader Del-1
Byggefejl og ... Del-2

Byggefejl og ... Del-3
Byggefejl og ... Del-4
Civilingeniør Ivar Thomsen 23 1975
Termografi Afdelingsleder Thomas Dresler 23 1975
Byggematerialer:

Fremtidens byggematerialer - råhuset Del-1

Fremtidens ... Del-2

Arkitekt m.a.a. Torben Dahl 27 1993

Indeklimamærkning

Civilingeniør Marianne Fox 28 1996
Renere Byggeri. Renere teknologi og genanvendelse i bygge- og anlægsbranchen Ing. Niels Strufe og Erik K. Lauritzen 27 1993
Arkitektonisk kvalitet og designoptimering - fremtidens byggekomponenter Arkitekt MAA Birte Møller Andersen, ph.d.stud., By og Byg/Byg.DTU 30 2003
Energi:

G-værdi og de nyeenergikrav

af diplomingeniør Carl Axel Lorentzen - 2011
Fugning: Fugematerialer Forskningschef, dr. Alexander Walter 19 1969
Kaminer: Kaminer Del-1
Kaminer Del-2
Arkitekt m.a.a. Povl Stegmann 7 1937
Plast: Plast i byggeriet Civilingeniør Per B. Salling 21 1975
Komposit: Komposit – et byggemateriale på vej frem Finn Jernø, Fiberline Composites A/S 31 2008
Skorstene: Skorstene og røgkanaler Civilingeniør J. Varming 12 1948
Stål: Byggeri i stål Civilingeniør Ejner Jerking 26 1990
Træ: Etagehuse i træ Anders Dragheim og Jørgen Kreiner-Møller, NOVA 5 arkitekter a/s 29 2000
Vinduer: Vinduesbjælker Rådgivende Ingeniør Niels Steensen, M. Ing. F., F.R.I. 9 1939
Økologi: Økologi i byggeriet Arkitekt m.a.a. Torben Gade

27 1993


Sikring og beskyttelse

Bærende konstruktioners brandmodstandsevne

Civilingeniør P.J. Knudsen 24 1984


Installationer

Electricitet: Elbesparelser ved
dagslysudnyttelse i kontorbyggeri
Akademiingeniør Poul E. Kristensen 26 1996
Centralvarme: Energibesparelser ved automatisering af eksisterende varmeanlæg

Civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen 22 1978


Særlige rum og bygninger

Bad: Badstuen Redaktør Manfred Spliedt 20 1972
Garderober: Garderober Arkitekt m.a.a. Erik Holst 14 1952
Parkeringer: Parkering og garagering
af biler Del-1

Parkering og gara ...Del-2
Civilingeniør Jens Johansen 16 1958
Senge: Senge Arkitekt M.A.A. Hans J. Wegner

14 1952


Håndværk

Blikkenslagerarbejde

Fabrikant G.W. Harnisch 8 1938


Tegnestue

Arkitekturfotografering Del-1

Arkitekturfotografering Del-2

Arkitekturfotografering Del-3

Arkitekt m.a.a. Helge Finsen 8 1938


Om HFB

Sådan startede det Arkitekt m.a.a. Henry Frænkel 25 1986
Fra Håndbogens barneår Del-1
Fra Håndbogens barneår Del-2
Arkitekt m.a.a. Mogens Voltelen 25 1986
HFB fra fyrrerne til i dag Arkitekt Jørgen Callisen Dyhr, v/arkitekt m.a.a. Jørgen Hegner Christiansen 25 1986

Artikelarkiv

Udvalgte afhandlinger og artikler fra
HFB 1 - 30.