Beregninger

 

Måleenheder, omsætning

Måleenheder   ...hent
Længdemål-omsætning  ..hent
Hældnings-omsætning. Græsk alfabet  ...hent
Kvadratmål-omsætning. Romertal ...hent
Målesystemer og enheder ...hent

 

Matematik, statik, formler, tabeller og beregninger

Matematiske og trigonometriske formler ...hent
Statik  ...hent
Tyngde af byggematerialer   ...hent
Beton ...hent
Tabel over mur- og skiftegangsmål  ...hent
Mur og murmål ...hent
Mørtel: Anvendelsesnøgle for murede konstruktioner og pudning, Den nye klassificering ...hent
Mørtel og mørtelforbrug  ...hent
Taghældninger   ...hent
Armeringsstål  ...hent
Pladelære  ...hent

 

Vand

Vandforbrug  ...hent

 

Varme

Energiforbrug. Beregning af energirammen:

Nybyggeri skal dimensioneres efter energirammen som hovedregel . Til dimensionering anvendes beregningsprogrammet i tilknytning til SBi Anvisning 213 Beregning af bygningers energibehov.

Bygningers energibehov – krav til nye og ældre bygninger ... hent
Energi Styrelsen energiramme: ... hent
Sbi - Bygningers energibehov: Be10 beregningsprogrammet ...hent
Krav til energirammer (Energitjenesten) ... hent
U-værdier, Vif, 2009 ...hent

Energiforbrug

Gasforbrug   ...hent
Elforbrug   ...hent
Omsætningstabel for forskellige brændselsarter  .. .hent
Beregning af solindstråling  og solafskærmning   ...hent
Graddage  ...hent
Beregning af centralvarmeanlæg   ...hent
Energibesparelse ved centralvarmeanlæg   ...hent

Se også Linksbibliotek på HFB.dk

Til toppen

Beregninger indeholder 
tabeller, formler og grundlag for:

Økonomiske, matematiske og tekniske beregninger.