Hvilke konstruktionsnormer?

Hvad er eurocodes?

Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker. De omfatter alle gængse konstruktioner og materialer, herunder broer.

Fra 2009 er eurocodes det eneste lovlige projekteringsgrundlag i Danmark ifølge Bygningsreglementet. Alle byggemyndigheder, byggevareproducenter og bygherrer skal derfor benytte dette fælles grundlag. Indførelsen af eurocodes sker for at styrke det indre marked på byggeområdet.

Eurocodes er europæiske standarder for projektering af bærende konstruktioner. Eurocodes indeholder krav, anvisninger og vejledning, der kan sikre, at konstruktioner under alle forhold har den ønskede bæreevne og dermed sikkerhed.

Oversigt over gældende eurocodes

Hvilke dele består Eurocodes serien af - og hvilke udgaver er gældende eller ophævede? Hent oversigt

Nedenfor er angivet en oversigt, som giver et overblik over danske oversættelser, tilhørende nationale annekser og udarbejdede forkortede eurocodes.

 


		
			

Eurocodes har især betydning for bygherrer, byggemyndigheder, arkitekter, producenter og rådgivende ingeniører, som får et nyt grundlag for deres arbejde. Eurocodes minder dog på mange punkter om den seneste udgave af de danske konstruktionsnormer, som så vidt muligt er blevet tilpasset Eurocodes netop for at lette overgangen for erhvervslivet.

De 10 Eurocodes består af en række dele, så der i alt er op mod 60 Eurocode-dokumenter. Hertil kommer, at standarderne henviser til en lang række europæiske produkt- og udførelsesstandarder.

Læs mere på www.eurocodes.dk