Retningslinier og aftaler i byggeriet

 • Aftalegrundlag
 • Forskel på overslag og tilbud
 • Indhentning af tilbud
 • Sikkerhedsstillelse og garanti
 • Entrepriseformer

Aftalegrundlag

Det er vigtigt af have orden i aftalerne inden byggeriet startes. Helst skriftligt, da eventuelle misforståelser og tvistigheder derved lettere kan løses, og der er klare linjer mht. hvad der er aftalt.
Der findes regelsæt både for aftaler mellem bygherre og dennes rådgiver og bygherre og entreprenører.

 • Mellem bygherre og rådgiver kan "almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand" (ABR-89) anvendes. 
 • Mellem bygherre og entreprenører kan "almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB-92) eller "almindelige betingelser for totalentreprise" (ABT-93) anvendes afhængig af den valgte entrepriseform.
 • Vælges AB-92 eller ABT-93 som aftalegrundlag, er der klare aftaler om mangler i forbindelse med afleveringsforretning, 1 og 5 årseftersyn.
 • ABR-89, AB-92 og ABT-93 er eksempler på aftaler, der kan anvendes.
 • Det er muligt at anvende andre aftaler, afhængig af den konkrete byggesag.
 • Kontakt dit Bygningskontor for nærmere oplysninger.
 •  standardvilkårene

De fleste danske bygge- og anlægsarbejder reguleres af standardvilkårene "Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", AB 92. Betingelserne er udfærdiget i 1992 efter indstilling fra et udvalg, der var nedsat af boligministeren.
Også særskilt projektering er reguleret af standardvilkår:
"Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand", ABR 89, eller - såfremt der er tale om en entrepriseaftale med både projektering og udførelse (dvs. totalentreprise) - "Almindelige Betingelser for Totalentreprise", ABT 93.

Overslag eller tilbud

Overslag er ikke bindende:
Et overslag er som ordet siger er overslag, det vil sige et kvalificeret bud på hvad byggeriet vil komme til at koste. Angivne priser er ikke bindene, hvis de afviger, når arbejdet udføres.

Et tilbud er bindende:
Et tilbud er den pris som entreprenøren ønsker for en bestemt ydelse.
Den angivne pris for ydelsen er bindene for tilbudsafgiver.

Indhentning af tilbud

Bygherre kan vælge af hente tilbud på flere måder:

 • Underhåndstilbud
 • Indbudt licitation

Valget af tilbudsindhentning afhænger af den enkelte byggesag.

Kontakt dit Bygningskontor for nærmere oplysninger.

 

 

Entrepriser

Bygherren kan overordnet set vælge mellem følgende samarbejds- og entrepriseformer:

Udbud på grundlag af hovedprojekt eller et mindre detaljeret projektgrundlag, hvor udbud kan ske enten: i fagentrepriser, i storentrepriser eller i hovedentreprise.

Udbud ved anvendelse af partnering, hvor bygherre, rådgivere og entreprenør arbejder tæt sammen allerede fra de indledende faser.

EntrepriseTyper

Fagentreprise (AB-92)

Bygherre udarbejder dokumentation for byggeriet.
Fagentreprenør udfører byggeriet. Bygherre
sørger for koordinering af kontakt til øvrige entreprenører.

Totalentreprise (ABT-93)

Udbud i totalentreprise på grundlag af byggeprogram eller eventuelt dispositionsforslag/projektforslag.
Totalentreprenøren sørger for udarbejdelse af dokumentation for byggeriet og udførelsen af byggeriet. Totalentreprenør er ansvarlig for koordinering af underentrepriser.

Hovedentreprise (AB-92)

Bygherre udarbejder dokumentation for byggeriet.
Hovedentreprenør udfører byggeriet og sørger for koordinering af kontakt til underentreprenører.

Storentreprise (AB-92)

Bygherre udarbejder dokumentation for byggeriet.
Storentreprenør udfører byggeriet. Bygherre
sørger for koordinering af kontakt til øvrige entreprenører.

Delentreprise (AB-92)

Bygherre udarbejder dokumentation for byggeriet.
Delentreprenør udfører byggeriet. Bygherre
sørger for koordinering af kontakt til øvrige entreprenører.

Kilde: Erhvervs- og boligstyrelsen og www.bygningskontoret.dk

Læs mere om entrepriseformer:

Bygherrevejledning fra Bygningsstyrelsen

DREJEBOG FOR BYGHERRER - UDBUD MED FORHANDLING
<font color="#333333" face="Arial">Drejebogen giver gode råd til, hvordan de offentlige og støttede bygherrer kan gribe en udbudsproces med forhandling an og dermed sikre godt købmandskab til gavn for markedet, brugerne og samfundsøkonomien.
</font>Hent fra Bygherreforeningen.dk

Grundregler i byggeriet

Hent som pdf