Artikler, Publikationer - Bæredygtigt byggeri

- Grønne tage og klimatilpasning


Green Roof 2.0

Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Tekst: David Duffus. 14. oktober 2016

Rapporten Green Roof. 2.0 omhandler et projekt, der undersøger, om det er muligt at bygge grønne tage på en måde, som er byggeteknisk mere robust end eksisterende metoder. Grønne tage bliver til stadighed mere relevant grundet klimaforandringer og øget nedbør og Danmark ligger i et område i Nordeuropa, som vil opleve 20% mere regnvand ved 2050. Grønne tage bliver påpeget som et redskab til optagelse og forsinkelse af dette øgede regnvand.

Klimatilpasning i kystnære byer

Good practice-guide 3

Realdaniaaugust 2017
Denne rapport præsenterer forskellige metoder til at skabe bedre klimatilpasning i kystkommunerne. Rapporten er udgivet af Realdania som den tredje i en række af rapporter om byernes grønne løsninger. Hensigten er at give de danske kommuner inspiration til deres klimaplaner og klimaarbejde samt konkrete metoder til at begrænse deres CO2-udslip.

Notat om grønne tage

- Københavns Kommune Center for Park og Natur 2010

Der er få, om nogen teknologi, der kan give så mange fordele for den offentlige og private sektor som grøn tag infrastruktur. De er i høj grad en funktion af design, struktur og stedsmålrettede betingelser. Der er mange fordele, der er fælles for alle grønne tage, andre skabes gennem unikke design-løsninger for det specifikke tag.

Grønne tage - typologi og opbygning

- Skov og landskab, juli 2013

Betegnelsen grønne tage dækker over en bred vifte af konstruktioner med forskellige egenskaber og udseende. En ofte anvendt typologisering stammer fra Tyskland (fra Green Roofing Guideline, FLL) .

Grønne tage – historik og potentiale

- Skov og landskab 

Grønne tage vinder i disse år stærkt frem både globalt og i Danmark. Det moderne grønne tag har sine rødder i Tyskland, som stadig er det førende land på området. Fra at være eksperimenterende og alternativt er de grønne tage blevet mainstream. I dag har mere end 14 % af alle flade tage i Tyskland grønt tag. Juli 2013

Grønne tage og tagterrasser - BYG-ERFA

- afvanding, folier, fugt, indsækning, konstruktioner, kuldebroer, membraner, niveaufri adgang, nødafløb, skybrud, sommerkondens, vækstlag, 2016

Håndtering af regnvand på egen grund
- Teknologisk Institut 

Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning af regnvand på egen grund. Maj 2012

Klimatilpasset projektering

- FRI-guide

En FRI task force har udarbejdet guiden: "Klimatilpasset projektering". Formålet er at sikre værdier og klimatilpasningsindsatsens effektivitet, henvendt til især FRI's mindre virksomheder, men også bygherrer og myndigheder. December 2013.

Vandet fra landet: Idékatalog 

Her fremlægges resultaterne af den åbne idékonkurrence, som blev afholdt fra oktober til december 2014. Forslagene afspejler en stor spændvidde i hvilke konkrete tiltag og vinkler, der kan anlægges i forhold til håndtering af vandet fra landet. Forslagene viser også, at nytænkning kan komme fra mange kanter. Fra store virksomheder, fra opstartsvirksomheder og fra forskere. Fra etablerede aktører inden for vand og aktører fra andre brancher. Fra de teknisk orienterede til de mere oplevelses-, formidlings- og designorienterede. 2015

Impacts of climate change on terrestrial ecosystem functioning (engelsk)

Rapporten fra DTU beskriver resultaterne af et 10-årigt klimaforsøg udført nær Jægerspris. Her har man udsat et naturligt økosystem for klimaforhold, som er realistiske for Danmark i 2075. Formålet med forsøget har været at undersøge naturens evne til at tilpasse sig til fremtidens klima. Der arbejdes med tre faktorer: højere temperaturer, øget CO2 i atmosfæren og tørkeperioder. Kombinationen af disse faktorer har vist sig at have både positive og negative effekter for økosystemer og for klimaet. Januar 2015

Operativ Model til Varsling og Styring (OMOVAST)

OMOVAST er et udviklings- og demonstrationsprojekt, som handler om bedre varsling af kraftig regn og skybrud i Storkøbenhavn og en forudsigelse af eventuel oversvømmelse med hensyn til placering og omfang. 2015

Flere artikler:

Udvalgte artikler

TEMAER

Om bæredygtigt  bygger: 
GENERELT  
Klik her

VÆRKTØJ 
Klik her

MATERIALER M.M.
Klik her

Grønne tage - klimatilpasning. 
Klik her

ZinCo har gennem 35 år leveret komplette tagløsninger

Artikel-arkiv

Udvalgte afhandlinger og artikler fra
HFB 1 - 30. Gå til