Navnelister

 

MINISTERIER

Beskæftigelsesministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet- Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet , Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, Skatteministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Statsministeriet, Sundheds- og Ældreministerie, Transport- og Bygningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (Opdat. 2017)...  hent

BYGNINGSMYNDIGHEDER, KOMMUNER

Alfabetisk ordnet ...hent
Samlet oversigt (opdat. 2016) ...hent

BYGNINGSMYNDIGHEDER OG LIGNENDE

Regioner... hent
Regioner samlet oversigt (pdf)... hent

Bygningsfredning og bevaring af bygninger ...hent

Arbejdstilsynskredse (opdat. 2016) ...hent

Tinglysningskontorer (opdat. 2016)...hent

OIS - Den Offentlige Informationsserver  ...hent 
- gå til hjemmeside www.ois.dk 

Skorstensfejerdistrikter (opdat. 08-2016) ...hent

Naturfredning (opdat. 08-2016) ...hent