Bygningsfredning og bevaring af bygninger

Byggesager vedrørende fredede bygninger

Ifølge § 10 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober 2001, med seneste ændringer af 8. juni 2006, er ejeren af en fredet ejendom forpligtet til at vedligeholde bygningen, så den er i forsvarlig stand.

Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra kulturministeren, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner,
parabolantenner og lignende samt skiltning på facader, herunder tagflader,
samt opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder.

 

Ansøgninger om sådanne tilladelser skal rettes til:

Kulturarvsstyrelsen

Bygninger
H.C Andersens Boulevard 2.
1553 København V.
Tlf. 33 74 52 39.
Telefontid kl. 13.00-16.00.
postbyg@kulturarv.dk
www.kulturarv.dk

Bygningsfredning 

slks.dk/bygningsfredning/

 
Som en slags kompensation for begrænsninger i råderetten over egen ejendom, er ejere af en fredet ejendom fritaget for ejendomsskat. Ejere af fredede ejendomme kan få forskellige former for støtte til restaurerings- og istandsættelsesarbejder.

Det kan ske i form af økonomiske tilskud, sagkyndig bistand eller byggematerialer fra styrelsens genbrugslagre.

 

slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/bevaringsvaerdige-bygninger/

 

 

Blanketter og vejledninger - teknisk vejledning

Blanketter og vejledninger for ejere af fredede bygninger kan findes her:

slks.dk/tilskud-tilladelser/tilskudsordninger-og-afrapportering/teknisk-vejledning/Oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger og om sager og undersøgelser, der knytter sig til dem:

fbb-support@kulturarv.dk

Kulturarvsdatabaser

Nationale registre over kulturarven

Kulturstyrelsen fører fire nationale registre over kulturarven i landskabet og på landets museer. Registrene ajourføres dagligt af museer og kommuner. Der er offentlig adgang til at søge i alle registrene.


Gå til database

 

 

 

 

Erfaringsformidling
Klik her

Hovedgruppen

Bygningsrestaurering
og bygningsbevaring

 

 

Læs hele bygningsfredningsloven og planloven hos Retsinformation

Bygningsfredningsloven

Planloven