Lyngby-Taarbæk Kommune 173

Lyngby-Taarbæk Kommune 173

Region Hovedstaden

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Åbningstid: Kl. 09:30 - kl. 16:30
Telefontid: Kl. 09:00 - kl. 17:00
www.ltk.dk

 

 

Center for Miljø & Plan

Centerchef Sidsel Poulsen
Lyngby Torv 17
miljoplan@ltk.dk
Tlf. 45 97 35 00
www.ltk.dk/bolig-byggeri-og-natur

Kontortid:
Man. til ons. 9-15.30, tors. 8-18, fre. 8-14.
Telefontid:
Man. til ons. 8-15, tors. 8-18, fre. 8-14.

Vedligeholdelse af bygninger, fredede bygninger
miljoplan@ltk.dk
www.ltk.dk/bevaringsvaerdige-bygninger-og-bygningskultur

 

Center for Arealer og Ejendomme

Centerchef Søren Jakobsen
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
arealerejendomme@ltk.dk

Tilladelser og planer  for erhvervsbyggeri
www.ltk.dk/tilladelser-og-planer-erhvervsbyggeri

 • Lokalplaner
 • Kommuneplaner
 • Energiforbedring
 • Tilladelser og dispensationer
 • Oplysninger om byggesagsbehandling

 

 

 

Bolig og byggeri

www.ltk.dk/bolig-og-byggeri

 • Bygningsbevaring
 • Postkasser
 • Radon
 • Servitutter
 • Udlejning af kommunens boliger
 • Energiforbedring
 • Grundejerforeninger
 • Jeg skal bygge
 • Lokalplaner
 • Miljøvurdering af planer og programmer
 • Skorstensfejer
 • Solfanger- og solcelleanlæg
 • VVM – Vurdering af Virkninger på Miljøet

 

Erhvervsbyggeri og -ejendomme
www.ltk.dk/erhvervsbyggeri-og-ejendomme

 

 

Beredskab

Administration og myndighed
Lyngby-Taarbæk Brandvæsen
Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon  45 97 30 00
E-mail: beredskab@ltk.dk

Beredskabschef Rasmus Storgaard
Brandstation
Høstvej 12-14, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon  45 87 31 87
www.brandlyngby.dk

 

Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby.
Tlf: 72 28 33 60
forsyning@ltf.dk
tf.dk/da-DK/Affald.aspx

Kontortid: Man.-ons. 9.30-14.30,
tors. 9.30- 17.30, fre 10-13.30.
Telefontider:
Man-ons. 9-15, tors. 9-18, fre. 10-14.Arbejdstilsynskreds: herunder lokalkredse
at@at.dk
www.at.dk
Retskreds: Lyngby.

 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune eller Lyngby-Tårbæk Kommune er en københavnsk forstadskommune i den nordlige del af Storkøbenhavn og hører under Region Hovedstaden... læs mere

Areal: 38,88 km²

 

 

Kommuner på landkortet

Klik her