Regioner i Danmark

Regionerne

Regionernes hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen, men de varetager også opgaver inden for socialområdet og regional udvikling.

 

Opgavefordelingen i den offentlige sektor er fordelt mellem staten, fem regioner og 98 kommuner.

Regionernes styrende organer er regionsrådene med 41 folkevalgte medlemmer, som vælges for fire år ad gangen. I spidsen for Regionsrådet står regionsrådsformanden, der vælges af Regionsrådet.

 

De fem regioner: 

 

HENT oversigt over REGIONERNE i pdf

Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
Telefon: 38 66 50 00 - Fax 38 66 69 94
mail: regionh@regionh.dk
web: www.regionh.dk

Region Sjælland

Alléen 15, 4180 Sorø
Telefon: 70 15 50 00
mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk
web:  www.regionsjaelland.dk

Region Syddanmark

Damhaven 12 | 7100 Vejle
Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00
mail: kontakt@rsyd.dk
web: www.rsyd.dk

Region Midtjylland

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg
Tlf.: 7841 0000, Fax: 7841 0001
mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
web: www.regionmidtjylland.dk

Region Nordjylland

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø
Telefon 97 64 80 00. Fax 98 15 20 09
mail: region@rn.dk
web: www.rn.dk

 

 

 

 

Danske Regioner

Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Telefon: 3529 8100

regioner@regioner.dk
www.regioner.dk


Foreningen Danske Regionen er en interesseorganisation
for de fem regioner. På Danske
Regioners hjemmeside kan man læse mere om
de fem regioner, deres opgaver og de mennesker,
der bor der.