Miljo

Dansk Undertags­klassifikationsordning DUKO

DUKO er en uvildig klassifikation af undertagsmaterialer. På www.duko.dk kan bygherrer og professionelle inden for byggeriet finde information om undertagsmaterialer og med få tasteklik bestemme, hvilken anvendelsesklasse undertaget i en tagkonstruktion skal have.
Gå til Klassificerede undertagsprodukter 


MK-godkendelser 

Godkendelsesordningen for materialer og konstruktioner mv. til byggeri (MK) omfatter primært de materialer og konstruktioner mv., der ikke kan bedømmes alene på grundlag af gældende bestemmelser, som i denne forbindelse omfatter bygningsreglementet og tilhørende vejledninger, normer og standarder, som bygningsreglementerne henviser til, og forskrifter eller anvisninger, der er udarbejdet i tilknytning til bygningsreglementerne.
Gå til MK-godkendelser

Godkendelse af vand- og afløbsinstallationer (VA)

Bygningsreglementet fastsætter, at vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. Det betyder, at den lovpligtige VA-godkendelse omfatter de produkter, der indgår i drikkevandssystemer. Ifølge bygningsreglementet skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, være godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen ved ETA-Danmark A/S.
Gå til VA-godkendelser 


MK- og VA-godkendelserne administreres af ETA-Danmark, der er en del af DS Certificering A/S og det danske godkendelsesorgan for byggeprodukter. ETA-Danmark er bemyndiget af Erhvervs- og Byggestyrelsen i Danmark til at udstede nationale godkendelser for byggeprodukter. www.etadanmark.dk

 

 


CE-mærkning

CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse. Det drejer sig bl.a. om bestemmelser af byggevarers egenskaber fastlagt ved beregning eller prøvning.
Selv om en vare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der bevirker, at varen kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land. Det er obligatorisk at forsyne byggevarer med CE-mærket. www.ebst.dk/byggevareinfo.dk
Gå til CE-godkendelser


Certificering af plastrør

Nordic Poly Mark er en certificeringsordning for plastrør.  En fælles kvalitetsmærke for plast rør produkter mellem Sverige, Norge, Danmark og Finland.
Gå til www.nordic-poly-mark.com