Vådrumssikring

Hvad er vådrumssikring?

Et vådrum er et rum, som bliver påvirket af vand eller har en relativ høj luftfugtighed. Vådrum kan – hvis de ikke er forsvarligt indrettet – give fugtskader på tilstødende konstruktioner.
Der bliver skelnet mellem vådrum, hvor både gulve og vægge bliver påvirket af vand, og vådrum, hvor gulve eller vægge kun lejlighedsvis bliver våde – som fx køkkener, wc’er eller laboratorier.

Forskellige typer af vådrums­sikring

Der findes tre forskellige belastningsklasser, som inddeler, hvor stor vandbelastning, der er i rummet. Inddelingen tager hensyn til både vand- og fugtbelastningen, ventilation, og mekanisk belastning.

  • Klasse H – Vådrummet har større eller hyppig vandbelastning  eller med større mekanisk belastning: Storkøkkener, fælles baderum …
  • Klasse N – Vådrummet har flere daglige bade – nogle af længere varighed og der kan være dårlig ventilation eller ingen udluftning: Etagebyggeri og lign.
  • Klasse L – Flere daglige bade af kortere varighed – god udluftning: Enfamiliehuse.

Vådrumssikring kan være som membraner, fliser med tætte fuger, særlige vådrumsvægge.

Materiale­muligheder for vådrums­sikring

Materialerne er ofte vandbestandige i form af sten, fliser eller plast (PVC).

Lovgivning omkring vådrums­sikring

I Bygningsreglement 2010 beskæftiger hele kapitel 7.4 sig med vådrum (under kapitel 7 Fugtisolering).

Ud over bygningsreglementet er SBi-anvisning 200 Vådrum et hovedværk inden for vådrumssikring, og det behandler alle aspekter af vådrum, blandt andet hvordan man udfører vægge og gulve i vådrum i overensstemmelse med Bygningsreglement 2010.